/* */ Normas

Normas

Normas para adegas

Normas para explotadores

Normas para veedores

Regulamentos

Pregos de condicións

Laboratorios acreditados

Os laboratorios acreditados aos que se envían as mostras para verificación son LIEC Agroalimentaria, S.L. e Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA) e CENTROLAB 2006 S.L.

[subir]