/* */ Calizos

Calizos

Os afloramentos de formacións carbonatadas aparecen na metade norte da comarca, nos concellos de O Barco e Rubiá. Son chans arcillo-calcáreos, coa vantaxe de esponxarse no inverno para recibir auga e pecharse no verán para retela. Permiten obter viños de calidade, con potencial para o envellecemento, manifestando moi intensamente os caracteres propios da variedade cultivada.

Calizos
Calizos
[subir]