/* */ Arcillo-Ferrosos

Arcillo-Ferrosos

Moi presentes en Valdeorras, principalmente en zonas altas da Rúa, Vilamartín e Rubiá, toleran unha gran retención de auga, o que dá lugar á formación de pozas e, por tanto, de chans fríos. Os viños de máis calidade, neste tipo de terreos, proceden de arxilas mesturadas con sílice ou limo. Cando estes chans teñen un alto nivel de arxila adoitan ser ricos en nutrientes, permitindo obter boas e equilibradas produccións.

Arcillo Ferrosos
Arcillo Ferrosos
[subir]