Vida e obra dun poeta valdeorrés republicano e galeguista

Author: Ricardo Gurriarán
Edition: Edicións do Castro
Kind: biographies
Year of Publication: 1999
Place of Publication: Sada
Pages: 442
Synopsis: Life and work of writer Florencio Delgado Gurriarán.