Normas

Normas para adegas

Normas para explotadores

Regulamentos

Pregos de condicións

Laboratorios acreditados

Os laboratorios acreditados aos que se envían as mostras para verificación son LIEC Agroalimentaria, S.L. e Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA).

[subir]