/* */ Aviso Legal da protección de propiedade intelectual

Aviso Legal da protección de propiedade intelectual

Os dereitos de propiedade intelectual do portal web www.dovaldeorras.tv e dos seus elementos engadidos son titulariedade da empresa LIMAIA PRODUCCIÓNS S.L., reservándose a faculdade de efectuar modificacións e/ou actualizacións sobre a información contida no portal en calquera intre e sen necesidade de previo aviso.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste portal web estará suxeito ao establecido na Lei orgónica 15/1999, de proteccián de datos de carácter persoal, e no resto da normativa de aplicación, vixente agora ou no seu momento.

O acceso ao portal web así coma o uso que internautas, visitantes, participantes, patrocinadores e/ou anunciantes fagan dos/cos seus contidos son de responsabilidade ética e exclusiva dos denominados usuarios (internautas, visitantes, participante, patrocinadores e/ou anunciantes).

O uso non autorizado da información e/ou calesquera outros elementos contidos no debandito portal web, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual da empresa LIMAIA PRODUCCIÓNS S.L., dará lugar ao exercicio das accións legais pertinentes, e/ou, no seu caso, ás responsabilidades que se puidesen derivar.

LIMAIA PRODUCCIÓNS S.L. non asume ningunha responsabilidade relacionada coa ou derivada da conexión aos contidos dos enlaces a terceiros que poida conter o portal web www.dovaldeorras.tv., en tempo presente ou futuro. Así mesmo, LIMAIA PRODUCCIÓNS S.L., fai constar que os dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial das póxinas enlazadas perténcenlles aos seus correspondentes autores e/ou propietarios.

Queda terminantemente prohibido o envío de correo masivo non solicitado dirixido a contas de correo electrénico utilizadas e/ou relacionadas directa ou indirectamente con este portal web.